Πρώτη Διακρατική συνάντηση του έργου MCRE

Η πρώτη συνάντηση του έργου MCRE με τους εταίρους πραγματοποιήθηκε στην Curtea de Arges στις 28-29 Απριλίου και συμμετείχαν 12 συμμετέχοντες από την κοινοπραξία. Σκοπός της εναρκτήριας συνάντησης ήταν να συζητηθεί και να παρουσιαστεί η εξέλιξη των πρώτων δραστηριοτήτων.

Οι κύριοι ΣΤΟΧΟΙ του έργου MCRE είναι να αυξήσει τις δεξιότητες κριτικής άποψης της ομάδας στόχου του έργου σχετικά με την παιδεία στα μέσα.

Τα κύρια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του MCRE είναι:

  • Ηλεκτρονικό βιβλίο MCRE
  • Εφαρμογή MCRE Mobile

Δείτε περισσότερα νέα σχετικά με το έργο στα Social Media: https://www.facebook.com/MCRE.project