Ενημερωτικό δελτίο του έργου RETROVET

Σας παρουσιάζουμε το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του RETROVET project!!

Σε αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το έργο, τους στόχους και τα αποτελέσματα του.Για να μάθεις περισσότερα ακολούθησε το RETROVET project στο Facebook: https://www.facebook.com/RetroVET.project

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *