ΑΡΧΗ. Στρατηγική εταιρική σχέση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων διεθνοποίησης των ΜΜΕ στον τομέα του λιανικού εμπορίου

Πρόγραμμα
KA220-VET - Συμπράξεις συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Διάρκεια έργου
01.11.2021   -   01.11.2023
Αριθμός έργου
2021-1-BE01-KA220-VET-000034627

Περιγραφή Έργου

Ο κύριος στόχος του START είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες διεθνοποίησης των ΜΜΕ στον τομέα του λιανικού εμπορίου, προκειμένου να ενθαρρύνει τους λιανοπωλητές να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στις διεθνείς αγορές. Το έργο θα παρέχει στους έμπειρους λιανοπωλητές και στους νέους ή ανέργους που ενδιαφέρονται για το λιανικό εμπόριο για επαγγελματική εξέλιξη εργαλεία για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους στη διεθνοποίηση και την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν μια ανταγωνιστική στρατηγική εισόδου σε μια ξένη αγορά.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου START είναι να βοηθήσει τους σημερινούς και μελλοντικούς επαγγελματίες του τομέα του λιανικού εμπορίου να αναπτύξουν μια διεθνή στρατηγική για την επιχείρησή τους, χάρη σε μια κατάλληλη κατάρτιση ικανή να καθοδηγήσει αυτή την πορεία και την επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας διεθνοποίησης, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες.

Ομάδα-στόχος

Το έργο απευθύνεται σε διάφορους ενδιαφερόμενους όπως λιανοπωλητές, πάροχοι ΕΕΚ, καθώς επίσης και τους ίδιους του εταίρους.

Ομάδα-στόχος

Αποτέλεσμα 1: Mobile report σχετικά με τις δεξιότητες που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου όταν αποφασίζουν να διεθνοποιηθούν, σύμφωνα με εκπροσώπους του τομέα

Αποτέλεσμα 2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα START. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα START θα είναι ένας διαδικτυακός ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος που προτείνει να καλυφθεί το κενό που παρατηρείται στο προφίλ ικανοτήτων των λιανοπωλητών.

Λίστα συνεργατών